Taktilne površine ATT-STOP

Proizvodnja taktilnih elemenata, projektovanje i ugradnja taktilnih površina i staza za orjentaciju slepim i slabovidnim licima.

Trenutno pregledavate stranicu: Opšti uslovi


OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA MATERIJALA SA INTERNET STRANICA  www.att-stop.rs

  • Ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja pisanih materijala, fotografija, popisa proizvoda i usluga s Internet stranica A.T.T. d.o.o. pravila su kojih su se obavezni pridržavati svi korisnici navedenog sadržaja. Stoga Vas molimo da se upoznate sa uslovima kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa njima. Korišćenjem sadržaja ove Internet stranice prihvatate sve rizike koji nastaju iz njenog korišćenja.
  • Sve informacije objavljene na domenu att-stop.rs informativnog su karaktera i vlasništvo su A.T.T. d.o.o. Smeju da se koriste samo u privatne i nekomercijalne svrhe te ne smeju da se kopiraju, reprodukuju ili na bilo koji način distribuiraju trećim licima. Isto tako, zabranjuje se reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge Internet stranica A.T.T. d.o.o., pojedinačnih elemenata, dizajna logotipa A.T.T. d.o.o., bez izričite saglasnosti A.T.T. d.o.o.
  • A.T.T. d.o.o. će uložiti razumne napore da održi www.att-stop.rs stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali nije odgovorno za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem informacija ili nemogućnošću pristupa istima. Informacije dostupne na www.att-stop.rs ne mogu da se smatraju temeljem za donošenje važnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, stoga A.T.T. d.o.o. nije odgovorno za neostvarenje očekivanja u vezi s tim. U tom smislu, A.T.T. d.o.o. predlaže konsulatcije sa odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savet prilagođen konkretnoj situaciji.
  • Stranicama www.att-stop.rs se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju A.T.T. d.o.o. direktno ne kontroliše, već je na nju samo povezano te zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.
  • A.T.T. d.o.o. može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke pohranjene na www.att-stop.rs.
  • Elektronska pošta (e-mail) s ličnim podacima po kojima je moguće identifikovati osobu s pitanjem ili komentarom koriste se isključivo u svrhu ispunjenja zahteva klijenata. Možda će takav e-mail biti poslan drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na postavljena pitanja. Pri tome, A.T.T. d.o.o. je slobodno koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključivo, primera radi, razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama. Slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. A.T.T. d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.